De overtreding van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Verschillende mediakanalen berichten verschillende dingen met betrekking tot de coronacrisis. Het lijkt alsof je begraven wordt met informatie. Hoe zit het nu precies? Welke maatregelen zijn er van kracht en wat kan het voor jou betekenen wanneer je deze maatregelen overtreedt? Kun je hiervoor een strafblad krijgen? Hoe zit het met demonstreren gedurende de coronamaatregelen? In deze blog belichten wij hoe het zit.

Welke maatregelen gelden
Vanaf begin maart zijn in Nederland langzaamaan coronamaatregelen ingegaan. Het doel van deze maatregelen is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de zorg te ontzien en ervoor te zorgen dat de oudere en kwetsbare mensen worden beschermd. Er zijn een aantal basismaatregelen die voor iedereen gelden. Dit zijn:

  1. Vaak de handen wassen. Bijvoorbeeld wanneer je naar buiten gaat of als je weer thuiskomt. Wanneer je geniest of je neus hebt gesnoten. Wanneer je naar de wc bent geweest etc.;
  2. In de binnenkant van de elleboog hoesten en niezen;
  3. Geen handen schudden;
  4. 1,5 meter afstand houden van personen die niet uit hetzelfde huishouden komen;
  5. Wanneer 1,5 meter afstand niet mogelijk is, moet u die plaats verlaten;
  6. Zoveel mogelijk thuis werken;
  7. Alleen het openbaar vervoer gebruiken wanneer dit niet anders mogelijk is (mondkapje verplicht);
  8. Het wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen.
  9. Thuisblijven bij koorts, verminderde reuk of smaak, hoesten, niezen, keelpijn.

De maatregelen worden op dit moment beetje bij beetje versoepeld. Dit is mogelijk omdat het aantal besmettings- en overlijdensgevallen afneemt. De maatregelen hierboven zijn basismaatregelen en blijven ondanks de versoepelingen toch gelden.

Overtreding van de maatregelen en uw strafblad
Vanaf donderdag 26 maart is het voor de politie mogelijk geworden om op grond van een noodverordening deze maatregelen te gaan handhaven. De politie geeft aan dat het vooral gaat om groepen van drie of meer personen die buiten samenkomen en zich niet aan de 1,5 meter afstand regel houden. Voor samenkomsten in woningen geldt geen maximumaantal personen maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als een samenkomst leidt tot overlast of een (mogelijk) gevaar vormt voor de publieke gezondheid kan er gehandhaafd worden.

Wat betekent deze handhaving precies? In het nieuws werd een aantal keer genoemd dat het mogelijk was om een strafblad te krijgen voor het overtreden van de coronamaatregelen. In de meeste gevallen wordt er echter een waarschuwing gegeven. Mocht een waarschuwing op zichzelf niet genoeg zijn, geeft de politie een boete. Indien deze boete niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de politie overgaan tot aanhouding. Voor personen tussen de 13 en 17 jaar bedraagt de boete €95 euro. Daarnaast is het voor minderjarigen mogelijk om naar HALT gestuurd te worden. Voor personen van 18 jaar en ouder bedraagt de boete €390 euro. Deze boete leidt ook tot een aantekening op je strafblad. Deze aantekening kan gevolgen hebben in de toekomst. Denk hierbij aan het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Aanvechten van een strafbeschikking
Dat de boete die gegeven wordt, kan leiden tot een strafblad weet niet iedereen. De coronaboete werkt als een strafbeschikking. Een strafbeschikking kan door de officier van justitie zonder tussenkomst van een rechter worden behandeld. Dit betekent dat je een aantekening kunt krijgen op je strafblad. Het is belangrijk om te weten dat je je kunt verzetten tegen de strafbeschikking. Je kunt verzet instellen bij de officier van justitie. In dit verzet geef je aan dat je het niet eens bent met de boete/strafbeschikking. Daarnaast is het belangrijk om het nummer van de strafbeschikking te noemen en de redenen waarom je het niet eens bent met de strafbeschikking.

De termijn om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking is veertien dagen na ontvangst. Het is dus verstandig om de termijn in de gaten te houden. Zodra deze verstreken is, kan er geen verzet meer worden ingesteld en krijg je de boete en de aantekening op het strafblad.

In de politiek wordt nu gedebatteerd over het bestaan van de mogelijkheid van een aantekening op het strafblad vanwege een coronaboete. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer eiste per motie dat een boete wegens overtreding van de 1,5 meter-regel niet leidt tot een strafblad waar mensen nog jarenlang last van kunnen hebben. De echte vraag is dus wanneer dat dit definitief afgeschaft gaat worden.

Demonstreren en corona
De afgelopen maanden hebben er een aantal protesten en demonstraties plaatsgevonden. Zo ook de meest recente antiracismedemonstraties. Mogen burgers dit überhaupt wel doen in deze tijd? Het recht op demonstratie is een grondrecht dat is opgenomen in de grondwet. Er is echter ook in de wet opgenomen dat dit recht ingeperkt kan worden. Van deze inperking is o.a. sprake wanneer de gezondheid van de maatschappij beschermd moet worden. De Raad van State gaf al aan dat sommige burgerrechten door de coronamaatregelen ingeperkt zijn. Hierbij kun je denken aan de maatregel waardoor je niet met meer dan drie mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen, thuis mag zijn.

In beginsel wordt het grondwettelijke recht op betoging (het recht op demonstratie) gerespecteerd in de coronamaatregelen. Dit is echter alleen het geval wanneer door de demonstratie de volksgezondheid niet in gevaar komt. Wanneer het gedurende de demonstratie zo druk is dat de anderhalve meter niet nageleefd wordt, botst het recht van demonstratie met de coronamaatregelen. De demonstratie kan dan beëindigd worden. Dit is bij een recente antiracismedemonstratie gebeurt in Rotterdam. De grondrechten van de burgers kunnen dus daadwerkelijk schuren en in de knel kunnen komen met de regels van het ”nieuwe normaal”.

Afsluiting
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, blijven de basismaatregelen ondanks de versoepelingen als basislijn op de achtergrond gelden. Wanneer je de coronamaatregelen hebt overtreden, kun je een boete krijgen. Indien je 18 jaar of ouder bent, kan deze boete ook leiden tot een aantekening op je strafblad. Daarnaast is het mogelijk om de burgerrechten in te perken met de coronamaatregelen. Dit is o.a. vanwege het beschermen van de volksgezondheid. Denk hierbij aan de antiracismedemonstratie die beëindigd werd.

Vond je deze blog interessant? Bekijk dan onze andere blogs op deze website.

Geschreven door Rick Jacobs