Juridische vragenbomen deel 1.

Inleiding

Er zijn veel verschillende applicaties waarmee (digitale) beslisbomen . kunnen worden gemaakt. Wij hebben meerdere applicaties uitgeprobeerd. In deze serie blogs delen we onze ervaringen met de verschillende applicaties en leggen we uit hoe je daarmee een belsisboom maakt.

Juridische beslissingsondersteuner

Elk wetsartikel of elke juridische regel, kun je vertalen in een beslissingsalgoritme. beslissingsalgoritme.

En feitelijk doen juristen niet anders. Juristen vertalen continu wetsartikelen/rechtsregels in rechtsgevolgen en rechtsvoorwaarden. Wanneer je die informatie in een stroomschema plaatst, heb je feitelijk een beslisboom.

We hebben met de volgende applicaties gewerkt: Berkeley Bridge, QnAMarkup.org, Community.Lawyer, Office toepassingen (Microsoft Powerpoint/Word, Microsoft forms, Google forms), Docassemble.org.

Voor elk van deze applicaties schrijven we een blog.

Werkwijze

Wanneer we een beslissingsondersteuner ontwikkelen, gebruiken we het volgende stappenplan:

1. Bepaal de doelgroep en definieer het probleem (user-centered design).

2. Selecteer en ontleed de rechtsregel.

3. Formuleer vragen die de gebruiker moet beantwoorden?

4. Maak een visuele weergave van de beslisboom.

5. Ontwikkel de beslisboom. Deze serie gaat vooral in op deze stap 5.

De applicaties

In deze blogreeks komen de volgende applicaties aan bod:

Blog deel 2. Community.lawyer

Blog deel 3. Berkeley Bridge

Blog deel 3. Google Forms

Blog deel 4. Microsoft Forms