Happy contracting

Geschreven door Yvonne Vallinga

In oktober 2018 begon mijn afstudeerstage bij Legal Lab. Vorig jaar ben ik tijdens mijn stage bij Legal Lab geïnteresseerd geraakt in het voorkomen van juridische problemen. Mij was meteen duidelijk in welke richting ik mijn afstudeeronderzoek moest zoeken. Na overleg met Lucas Lieverse zijn we tot het afstudeeronderwerp ‘Happy Contracting’ gekomen. Voor de afbakening van mijn onderzoek richt ik mij specifiek op ouderschapsplannen en huwelijkse voorwaarden. In deze blog wil ik jullie op de hoogte brengen over de voortgang van mijn onderzoek.

Legal Tech Design

In het kader van Legal Tech Design kwam ik op het idee om een contractgenerator te gebruiken waar ouderschapsplannen ‘Happy’ uitkomen. Zelf ben ik niet onhandig met techniek, maar een generator programmeren gaat mijn pet te boven. Ik ben op zoek gegaan naar een bestaande contractgenerator die bij mij past, maar ook bij het onderwerp ‘Happy contracting’. De generator moet gebruiksvriendelijk zijn en ik moet het contract makkelijk kunnen aanpassen. Al snel kwam ik op de website van B-ware Business Software terecht. Zij zijn ontwikkelaar en leverancier van DocSys. Deze contractgenerator was precies wat ik zocht voor mijn onderwerp.

Ik heb meteen telefonisch contact opgenomen met B-Ware Business Software en zij waren enthousiast over mijn idee. Zij wilden mij graag helpen bij het maken van een ‘Happy Contractgenerator’. Na het telefoongesprek kreeg ik via mail alle informatie over de mogelijkheden van de generator. Het enige wat zij van mij nodig hadden was een voorbeeld van een happy ouderschapsplan en vervolgens zorgden zij met DocSys voor een contractgenerator waaruit een happy ouderschapsplan wordt gegenereerd.

Momenteel zijn we al zo ver dat ik gebruik kan maken van de contractgenerator met een concept ouderschapsplan. Nu is het mijn taak om de puntjes op de ‘i’ te zetten en ga ik er samen met B-Ware Business Software voor zorgen dat ik midden april een happy contractgenerator tot mijn beschikking heb in het kader van mijn afstuderen.

De Rechtmakers

Happy contracting sluit nauw aan bij conscious contracting. De Rechtmakers heeft vanuit hun ervaring bij het maken van goede afspraken en het opstellen van conscious contracts, De Rechtmakers Methode ontwikkeld.[1] Binnen mijn onderzoek vind ik het van belang om vanuit de praktijk aan het werk te gaan. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe reageren contractanten op deze andere manier van contracteren? Welke effecten brengt dit met zich mee? Na het lezen van de website van De Rechtmakers heb ik contact gezocht met Digna de Bruin. Zij heeft masterclasses over conscious contracting gegeven aan advocaten, juristen en mediators. Momenteel zet zij zich in om de theorie in de praktijk te brengen. Na 33 jaar advocaat te zijn geweest heeft zij de keuze gemaakt om zich te laten uitschrijven, omdat zij onpartijdig wil zijn en beide partijen wil kunnen bijstaan.

In een telefonisch gesprek heeft zij mij kennis gegeven over de ervaringen en effecten van deze manier van contracteren. Tijdens dit gesprek heeft zij mij geïnspireerd en gemotiveerd. Ik werd mij er steeds meer van bewust dat het anders opstellen van een contract niet werkt als de jurist[2] niet de juiste mindset heeft. Met deze mindset worden de contractanten ook gestimuleerd om zaken anders te benaderen. Met De Rechtmakers methode wordt er onder andere ruimte gecreëerd om naar andere zaken te kijken dan alleen naar de financiën.

Voor mij wordt het steeds duidelijker welke kant mijn onderzoek uitgaat en welke kennis ik aan Legal Lab kan overdragen aan het einde van mijn stage. Tot nu toe ben ik tevreden over de resultaten die zijn behaald en kijk ik met frisse moed uit naar het vervolg van mijn onderzoek.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer informatie over Happy Contracting? Neemt u dan gerust contact met mij op.

[1] https://www.derechtmakers.nl/wie-zijn-wij/visie

[2] Dit kan ook een coach, mediator of advocaat zijn.

Geef een reactie