Fraude met uw identiteitsbewijs?

In mijn vorige blog over de identificatieplicht in Nederland heb ik uiteengezet welke instellingen bevoegd zijn tot het vorderen van inzage van uw identificatiebewijs. Het vaststellen van de identiteit van een klant of relatie is vaak nodig, zodat instellingen zich kunnen beschermen tegen bedrijfseconomische schade als gevolg van fraude en andere vormen van criminaliteit. Er bestaan namelijk verschillende manieren waarop fraude gepleegd kan worden met identiteitsdocumenten. Hieronder heb ik de meest voorkomende beschreven. [1]  

Verkopen identiteitsfraude 

Wanneer een identiteitsdocument is verlopen moet deze weer worden ingeleverd bij aanvraag van een nieuw document. Een identiteitsdocument blijft namelijk altijd eigendom van de Nederlandse staat.[2]Het komt voor dat men het geldige identiteitsbewijs verkoopt, waarbij het vervolgens voor andere niet legale doeleinden wordt gebruikt zoals mensensmokkel en illegale arbeid. Het is ook mogelijk dat een gestolen identiteitsbewijs wordt doorverkocht en dat kan zomaar die van u zijn. 

Look-a-likes

Mensen die veel lijken op de persoon die is afgebeeld op het geldige identiteitsbewijs worden look-a-likes genoemd. Wanneer uw identiteitsdocument wordt gebruikt door iemand die veel op u lijkt, is het mogelijk een abonnement af te sluiten op uw naam waarvoor u vervolgens moet betalen. 

Aanpassen bestaand document 

Men kan ook een andere foto plaatsen op uw identiteitsdocument. Het is ook mogelijk om de persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum en plaats aan te passen. Zelfs de geldigheid kan worden aangepast. Hierdoor kan een document langer gebruikt worden ondanks dat de houder geen recht meer heeft op het document. Hiervoor zijn speciale machines. 

Toon dus niet zomaar uw identiteitsbewijs, tenzij het wordt gevraagd door iemand met de juiste bevoegdheid. Nog belangrijker is dat u niet zomaar een kopie van uw identiteitsbewijs moet afstaan. 


[1]Bron: de Nationale ombudsman, Zoekgeraakte documenten, van het kastje naar de muur, van het bureau documenten van de IND te Zwolle en de vreemdelingenpolitie. 

[2]Artikel 4 Paspoortwet 

Geef een antwoord