Satudarah

Criminele activiteiten doen Satudarah de das om.
Geschreven door Zakaria Assighaou

Deze blog is geschreven op initiatief van de stagiaires van Legal Lab en niet gecontroleerd door docenten.

Sinds afgelopen week is de beruchte motorbende Satudarah opgeheven. De vereniging is in elk geval verboden. Maar wat betekent dit nu precies?

In nederland geniet iedereen van zijn grondrechten. Een van deze grondrechten is het hier relevante recht tot vereniging, dat geregeld is in artikel 8 van de Grondwet. De tweede zin van artikel 8 Grondwet bepaalt dat het recht tot vereniging bij wet beperkt kan worden in het belang van de openbare orde. Dit betekent dat er middels het formeel recht beperkingen kunnen worden gesteld. De formele wet biedt aan de hand van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheid om een vereniging achteraf te laten toetsen op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Hiervan is sprake geweest bij het verbod van de motorclub Satudarah. Het OM stelde dat de Satudarah “een gewelddadig imago cultiveert dat wordt gebruikt voor afpersing en intimidatie”. De rechter vond hier een verbod op zijn plek omwille het feit dat eerdere maatregelen tot het stoppen van het plegen van nieuwe misdrijven niet hebben geholpen.

Tenslotte betekent het verbod op de motorclub Satudarah onder andere dat het logo verboden is, de jasjes van de Satudarah daarbij inbegrepen samen met het samenkomen in clubhuizen.

Graag zouden wij willen weten hoe jullie denken over dit juridisch dilemma. Is dit verbod een inbreuk in ons grondrecht tot vereniging of is het de openbare orde dat hier voorrang verdient?

Geef een antwoord