Onze eerste stagedag

Onze eerste stagedag
Geschreven door Helena Verspaget, Mathijs Oberndorff, Jordy Stoffelen en Nadine Lafleur 

Wij zijn Helena Verspaget, Mathijs Oberndorff, Jordy Stoffelen en Nadine Lafleur, allemaal tweedejaarsstudenten aan de Hogere Juridische Opleiding van Zuyd Hogeschool. In dit tweede leerjaar is het de bedoeling dat de studenten stage gaan lopen om zo meer praktijkervaringen op te doen. We hebben ervoor gekozen om te solliciteren bij Zuyd Legal Lab. Tijdens de sollicitatiegesprekken werden we geïnterviewd door Shannon Janssen en Chris Maassen, tevens studenten aan de HJO. Bij ieder van ons was er sprake van gezonde spanning. Achteraf konden we allemaal tevreden terugkijken op het sollicitatiegesprek. Snel daarna kregen we een mail waarin stond dat we waren aangenomen.

Op 20 november 2017 begon de stage. Gedurende de intro werd duidelijk wat er van ons verwacht werd en wie onze aanspreekpunten gedurende deze stage zijn. Zo moeten we gaan werken aan een omvangrijke opdracht in groepsverband. Daarnaast dient ook iedere stagiair individueel een opdracht te maken. Vandaag zijn we begonnen aan een opdracht waarin het ouderschapsplan centraal staat. Als omvangrijke opdracht moeten we als groep een beslisboom met betrekking tot het Intellectueel Eigendom maken. Het is de bedoeling dat een leek aan de hand van deze beslisboom binnen no-time kan zien hoe en waar hij moet zijn om intellectuele eigendommen te beschermen. Het idee binnen deze stage is dat je niet met iedere vraag naar een ervaren jurist gaat, maar dat je eerst zelf tot een oplossing probeert te komen. Mocht dat niet lukken, dan probeer je er met je groep en in nood met je coach uit te komen. Op deze manier probeer je van elkaar te leren, zonder dat alles wordt voorgekauwd.

Werken in groepsverband loopt als een rode draad door deze opleiding en zo ook tijdens deze stage. Dit werd tijdens het sollicitatiegesprek nogmaals benadrukt. Er zijn elke week groepsopdrachten die afgerond moeten worden, daarnaast is er ruimte voor het maken van individuele taken. We worden tijdens de stage bijgestaan door enkele derde- en vierdejaarsstudenten die eveneens stage lopen binnen Zuyd Legal Lab. We zien dit als iets positiefs, omdat deze studenten een of twee jaar geleden in onze schoenen hebben gestaan en ons daarom duidelijk kunnen maken hoe we deze stage moeten gaan tackelen zodat we er optimaal gebruik van maken.

Het is de bedoeling dat we wekelijks een activiteit ondernemen zoals bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de rechtbank. Dat is een prettige afwisseling ten opzichte van het overige werk wat we moeten verrichten!

We zijn ervan overtuigd dat we een prettige tien weken tegemoet gaan waarin we veel leren en ons zeker niet hoeven te vervelen. Kortom, we hebben er zin in!

Helena, Nadine, Jordy en Mathijs.

Geef een antwoord