GOUDEN TIPS hoe houd ik mijn werknemers gemotiveerd?

Gouden tips
Motivatie is key
Geschreven door Shannon Janssen

 • Deel complimenten uit voor werk dat goed is uitgevoerd. Individuele aandacht voor behaalde prestaties laten zien dat je als werkgever oplet.
 • Help waardevolle werknemers die geen uitdaging meer vinden in hun werk met uitdagende opdrachten. Stippel ook een interessant loopbaan-pad met ze uit.
 • Maak duidelijk wat u van uw werknemers verwacht en welke kwaliteiten u verlangt. Vermijd algemeenheden en ga voor een meer directe aanpak. (zeg bijvoorbeeld niet; “ik wil dat iedereen zijn best doet”, maar zeg “ik wil dat je dit project op tijd af hebt”).
 • Maak taken gevarieerd, zorg voor uitdagende elementen in iedere taakbeschrijving, op elk niveau. Maak taken gaandeweg breder en/of diepgaander.
 • Maak de bijdrage van iedere werknemer aan het grote geheel zichtbaar. Laat zien wat er scheef loopt als de werknemer (en zijn/haar taak) er niet (meer) zou zijn.
 • Geef betekenis aan het werk van de werknemer. Toon dankbaarheid voor loyaliteit, inzet en creativiteit.
 • Geef de werknemer geregeld feedback, zowel over positieve als negatieve punten.
 • Biedt zelfstandigheid in taken en taakuitvoering. Maak werknemers verantwoordelijk voor taken waar ze ervaring mee hebben.
 • Geef werknemers ruimte om taken succesvol af te ronden, om fouten te herstellen en verbeteringen in het werk door te voeren.
 • Het is een gegeven dat bedrijven regels moeten stellen voor werknemers, maar zorg dat het er niet te veel zijn.
 • Het nakomen van beloftes laat zien datje betrouwbaar en loyaal bent, twee belangrijke eigenschappen voor een werkgever. Want als de werkgever zich niet aan zijn beloftes houdt, waarom zouden werknemers dat dan wel doen.
 • Zoek een goede balans tussen het zijn van een baas en een vriend.
 • Deel in het brengen van offers en help zichtbaar mee. Ga je werknemers niet vragen om in het weekend door te werken als je zelf plannen hebt voor een stedenstrip.
 • Motiveer door positieve emoties zoals nthousiasme, trots, een gevoel van verbondenheid en de sensatie van een prestatie. Gebruik geen angst als motivator van je team, dit zal uiteindelijk alleen maar demotiveren.

 

Geef een antwoord