Papa en mama gaan uit elkaar, wat nu?

Papa en mama gaan uit elkaar, wat nu?
Geschreven door Milou Kusters

Als u en uw partner uit elkaar gaan en u heeft minderjarige kinderen, dan bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Maar wat is een ouderschapsplan precies? Wanneer moet u dit opstellen? Aan welke eisen moet dit voldoen? Deze vragen ga ik beantwoorden in onderstaand stuk.
Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een document, ondertekend door beide ouders, waarin de belangrijkste afspraken omtrent het/de minderjarige kind(eren) zijn vastgelegd. Het ouderschapsplan is sinds 1 maart 2009 verplicht.

Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en uit elkaar gaan. Dit geldt voor zowel ouders met als zonder gezamenlijk gezag. Ook samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen als zij uit elkaar gaan.

Inhoud van het ouderschapsplan.

Het is van belang dat het ouderschapsplan voldoet aan de wettelijke eisen zoals deze in artikel 815 lid 3 Rv zijn opgesomd. Het betreft de volgende onderwerpen:

 • De wijze waarop de echtgenoten de zorg- en opvoedingstaken als bedoeld in artikel 1:147 Burgerlijk Wetboek verdelen, of het recht en de verplichting tot omgang, bedoeld in artikel 1:377a lid 1 BW vormgeven;
 • De wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

In de praktijk betekent dit dat de volgende zaken in het ouderschapsplan worden opgenomen:

 • Het hoofdverblijf: bij wie wonen de kinderen;
 • Gezag: wie heeft het gezag over de kinderen;
 • Zorgregeling: hoe verdeel je de zorg over de kinderen;
 • Contactregeling: wanneer en hoe kunnen de kinderen contact opnemen met de ouder waar zij op dat moment niet verblijven (omgang);
 • Vakanties en feestdagen: bij wie verblijven de kinderen, wie regelt de cadeaus;
 • Wijze betrokkenheid kinderen: op welke wijze zijn de kinderen betrokken geweest bij de totstandkoming van het ouderschapsplan;
 • Geldzaken: hoe hoog bedraagt de alimentatie, wie beheert de rekening(en) van de kinderen, ziektekosten, studiekosten;
 • Huisregels: voor welke zaken heb je toestemming nodig van de andere ouder, hoe vaak evalueer je het ouderschapsplan;
 • Hobby’s: wie draagt zorg voor de benodigdheden en kosten van hobby’s en buitenschoolse activiteiten van de kinderen;
 • School: schoolkeuze, excursies;
 • Andere zaken: verhuizen, huisdieren, contact met andere familieleden.

Twijfelt u of uw ouderschapsplan hieraan voldoet? Of wilt u het ouderschapsplan laten opstellen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Voor €118,- excl. BTW stellen wij een ouderschapsplan voor u op! Wij zijn te bereiken via het telefoonnummer +31 (0) 464 207 206 en per e-mail via legallab@zuyd.nl.

Geef een antwoord