Verboden voorwaarden?

Verboden voorwaarden?
Geschreven door Laura Hendriks & Sanne Lutter 

Algemene voorwaarden, we komen ze overal tegen. En maar goed ook, want ze dienen ter bescherming van de consument. Daarentegen lijkt het soms alsof de ondernemer zichzelf probeert te beschermen tegen iedere aansprakelijkheid. Wij zochten het voor u uit.

Onredelijk bezwarend beding
De wet geeft vanaf artikel 6:231 BW (verbintenissenrecht) regels voor wat betreft algemene voorwaarden. Artikel 236 en 237 verdienen hierbij speciale aandacht. Zij beslaan de zogenaamde grijze en zwarte lijst. Hierin staan onredelijk bezwarende bedingen opgenomen, dat wil zeggen, bedingen die te bezwarend zijn voor de consument. Van deze bedingen kan niet worden gevergd dat de consument ermee akkoord gaat. Doet hij dit wel, dan kan de verbintenis vernietigd worden. Daarmee is meteen een verschil in de zwarte en grijze lijst aan te merken. De zwarte variant met onredelijk bezwarende bedingen zijn in alle gevallen als onredelijk aan te merken en dus altijd vernietigbaar. De grijze variant daarentegen laat ruimte voor interpretatie. De vernietigbaarheid van een beding als genoemd in deze lijst hangt af van de omstandigheden van het geval, er wordt vermoed dat deze verboden zijn. In sommige gevallen kan een op het eerste oog lijkend onredelijk beding dus als redelijk worden bestempeld.

Ter illustratie hebben wij opmerkelijke algemene voorwaarden uitgewerkt die niet veel afwijken van de praktijk. Nieuwsgierig geworden? Wij vertellen in deze blogpost of deze in samenspraak zijn met de wet.

Aanbod
Ingevolge artikel 6:237 sub l BW wordt duidelijk dat het de wederpartij verboden is een langere opzegtermijn aan te houden dan de gebruiker, in dit geval de consument. Dus Winkel X moet de consument ook de gelegenheid geven om binnen een termijn van 10 werkdagen de overeenkomst op te zeggen.

Levering
De verkoper is verantwoordelijk voor levering van een deugdelijk product. De koper is aansprakelijk vanaf het moment van ontvangst. Wettelijke grondslag hierover is te vinden in artikel 7:11 BW. Daarnaast kan de koper aflevering van het ontbrekende eisen van de verkoper krachtens artikel 7:21 lid 1 sub a BW.

Garantie
Indien u een product wilt ruilen bijvoorbeeld vanwege een verkeerde kleurkeuze, bent u afhankelijk van het beleid van de verkoper. De verkoper is niet verplicht om het geld terug te geven en geeft in zulke gevallen een tegoedbon. Koopt u een product via het internet, dan gelden er andere regels. U hebt dan meestal bedenktijd.

Dus twijfelt u over een product? Vraag dan van tevoren of u het kunt ruilen en welke voorwaarden daarvoor gelden.

U hoeft echter geen tegoedbon te accepteren als uw product ondeugdelijk is. Dat betekent dat het snel kapot is gegaan en dit niet uw schuld is. Bij aankoop verwacht u een deugdelijk product. Daar mag u dan ook vanuit gaan.

Indien het product gebreken vertoont en gerepareerd moet worden, zijn de reparatiekosten voor de verkoper volgens artikel 7:21 lid 1 sub b BW. Mits de verkoper hieraan rederlijkwijs kan voldoen.

Klachten
De ondernemer moet op een klacht binnen een redelijk termijn reageren. Een jaar is een ongebruikelijk lang termijn. Wettelijke grondslag hierover is terug te vinden in de grijze lijst artikel 7:237 sub a BW.

 Een verklaring van een consument mag volgens artikel 7:237 sub m BW niet worden gevraagd middels een strengere vorm dan een onderhandse akte. Dus een klacht hoeft niet schriftelijk bij notariële akte of proces-verbaal te worden ingediend. Voelt u zich als consument vrij om uw klacht kenbaar te maken middels mail, brief of mondeling.

Algemene voorwaarden
De consument moet in staat worden gesteld op de hoogte te worden gebracht van de geldende algemene voorwaarden. Deze moeten dus beschikbaar zijn ter inzage door ze bijvoorbeeld te publiceren op de website of in de winkel te hangen. Krijgt de consument geen gelegenheid zich in te lezen dan gelden de voorwaarden niet. Dit kunt u terugvinden in artikel 6:233 sub b BW en levert vernietigbaarheid van het beding op.

Indien u naar aanleiding van voornoemde post vragen heeft over algemene voorwaarden, in welke vorm dan ook, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Per telefoonnummer kan het op +31 (0) 464 207 206 en per mail via legallab@zuyd.nl.

 

Geef een antwoord